had kifayah (10)

Tolakan Had Kifayah adalah tolakan kadar minimum yang selayaknya bagi menjamin seseorang beserta tanggungannya untuk menjalani kehidupan.

1. Makanan
2. Kediaman
3. Pakaian
4. Utiliti
5. Pengangkutan
6. Kesihatan
7. Komunikasi
8. Pendidikan
9. Saraan Moden

1. Diri Sendiri samada (bujang atau berkahwin)
2. Pasangan bekerja
3. Pasangan tidak bekerja
4. Anak 0-6 tahun
5. Anak 7 tahun ke atas
6. Anak 18 tahun ke atas (pendidikan lanjutan)

Tolakan Had Kifayah terdiri daripada 2 komponen iaitu komponen Kategori dan komponen Item

Page 1 of 3