Friday, 24 May 2019 02:01

Kategori Had Kifayah yang terbahagi kepada 6 kategori iaitu

Written by
Rate this item
(0 votes)

1. Diri Sendiri samada (bujang atau berkahwin)
2. Pasangan bekerja
3. Pasangan tidak bekerja
4. Anak 0-6 tahun
5. Anak 7 tahun ke atas
6. Anak 18 tahun ke atas (pendidikan lanjutan)

Read 473 times