Friday, 24 May 2019 02:12

Apakah peruntukan Undang-undang berkaitan dengan yang mempunyai pendapatan Arahan Wajib Taksir Zakat ini?

Written by
Rate this item
(0 votes)

Arahan Wajib Taksir Zakat Pendapatan ini adalah selaras dengan peruntukan undang-undang yang termaktub di dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2013 Negeri Pahang iaitu:
a) Seksyen 24 - Enggan memberi taksiran pendapatan
b) Seksyen 40 - Tidak membayar zakat atau fitrah

Read 324 times