Wednesday, 08 July 2020 02:59

Kenapa ada perbezaan kaedah kiraan Zakat Pendapatan di setiap negeri?

Written by
Rate this item
(0 votes)

Perbezaan ini wujud disebabkan penentuan kadar Had Kifayah di setiap negeri adalah berbeza antara satu sama lain.

Read 391 times