zakat saham (4)

Perbezaan bagi kedua-dua jenis saham ini ialah berdasarkan kepada kaedah kiraan, iaitu:
1. Saham berbentuk simpanan
Zakat yang dikenakan sebanyak 2.5% atas harga terendah dalam tempoh setahun. Cara pengiraannya adalah sama seperti kaedah pengiraan zakat wang simpanan. Dapatkan jumlah nilai terendah dalam tempoh setahun, jika menyamai atau melebihi nisab darab dengan kadar zakat 2.5%
2. Saham berbentuk jual beli (trading)
Zakat dikenakan sebanyak 2.5% atas nilai saham pada akhir tahun/ tarikh cukup haul.

Zakat dikenakan sebanyak 2.5% atas nilai saham pada akhir tahun/tarikh cukup haul.

Contoh:

1 lot = 1,000 unit
Harga beli 1 jan 2014 = RM 10.00 seunit
(2 Lot = 2,000 unit X RM10 = RM 20,000)

Harga pada tarikh cukup haul = RM 9.00 seunit
(20 Disember 2014) (2 Lot = 2,000 unit X RM9 = RM 18,000)
Zakat yang dikenakan = RM 18,000 X 2.5%
= RM450.00

Zakat dikenakan sebanyak 2.5% atas harga terendah dalam tempoh setahun. Cara pengiraannya adalah sama seperti kaedah pengiraan zakat wang simpanan. Dapatkan jumlah nilai terendah dalam tempoh setahun, jika menyamai atau melebihi nisab darab dengan kadar zakat 2.5%.

ASB merupakan saham yang berbentuk simpanan, maka ia tertakluk kepada zakat saham.