had kifayah (11)

Waalaikumussalam w.b.t

Terima kasih kerana menggunakan kemudahan yang kami sediakan.

Merujuk kepada persoalan yang diutarakan, tolakan bagi anak pada asasnya adalah dibawah tanggungjawab suami, adapun demikian isteri dibenarkan membuat tolakan bagi anak sekiranya isteri turut menaggung perbelanjaan anak.

Berdasarkan situasi tuan/puan, sekiranya suami telah membuat tolakan untuk anak yang berumur 0-6 tahun maka isteri tidak boleh membuat tolakan bagi anak tersebut (kecuali tuan/puan mempunyai beberapa orang anak yang berada dibawah kategori tersebut. Tuan/puan boleh membuat tolakan anak berdasarkan pembahagian yang dipersetujui bersama pasangan)

Sekian, terima kasih.

Tolakan Had Kifayah adalah tolakan kadar minimum yang selayaknya bagi menjamin seseorang beserta tanggungannya untuk menjalani kehidupan.

1. Makanan
2. Kediaman
3. Pakaian
4. Utiliti
5. Pengangkutan
6. Kesihatan
7. Komunikasi
8. Pendidikan
9. Saraan Moden

1. Diri Sendiri samada (bujang atau berkahwin)
2. Pasangan bekerja
3. Pasangan tidak bekerja
4. Anak 0-6 tahun
5. Anak 7 tahun ke atas
6. Anak 18 tahun ke atas (pendidikan lanjutan)

Page 1 of 3