zakat pendapatan (12)

Qada zakat bermaksud, menunaikan zakat yang wajib ditunaikan pada masa yang telah lalu; namun gagal ditunaikan oleh kerana lupa, sengaja meninggalkanya atau atas apa-apa alasan lain sehingga berlalu haulnya (setahun), maka ia wajib ditunaikan segera.

Hukum qada zakat adalah wajib dan berdosa jika sengaja diabaikan.

Cara Menunaikan Zakat

  • Qada’ zakat adalah berdasarkan kepada nisab ketika haul yang terdahulu.
  • Pembayaran qada’ zakat ini boleh dibuat secara ansuran atau mengikut kemampuan.
  • Pembayaran zakat ini juga boleh dibuat sama ada dengan mengunjungi cawangan zakat di seluruh Pahang atau kaedah lain iaitu membuat pembayaran melalui potongan gaji, ejen bank, internet dan lain-lain kaedah yang disediakan oleh PKZP.

Merujuk kepada persoalan yang diutarakan, hasil penggajian merupakan sesuatu bayaran yang diperolehi seseorang daripada majikannya hasil daripada usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk majikannya samada semasa berkhidmat atau selepas kematiannya (pencen terbitan).

Adapun pendapatan yang tidak dikenakan zakat adalah seperti tuntutan lojing, tuntutan ke luar negara, tuntutan keraian, tuntutan perbatuan atau apa-apa tuntutan yang menggunakan pendahuluan wang pekerja.

Penjelasan lanjut, sila rujuk Nota Penerangan ZP 2020
http://new.zakatpahang.my/images/wajibtaksir/NOTA%20PENERANGAN%20ZP%202020.pdf

Sekian, terima kasih.

Perbezaan ini wujud disebabkan penentuan kadar Had Kifayah di setiap negeri adalah berbeza antara satu sama lain.

Nafkah yang diterima isteri dari suami tidak dikategorikan sebagai hasil pendapatan kerana nafkah tersebut diperolehi dengan sebab perkahwinan bukan dengan sebab pekerjaan dan nafkah tersebut tidak perlu dizakatkan.

Page 1 of 3